Köpvillkor

Köpvillkor rörande HALTEA AB (Minupplevelse.se)

Register

 • Inledning
 • Garanti
 • Levererad vara
 • Inställt evenemang
 • Ångerrätt
 • Avbokningsskydd
 • Force Majeure
 • Betalning
 • Integritetspolicy
 • Bolagsinformation

 

Inledning

Ingen order kan genomföras utan att kunden intygar att denne läst och godkänt köpvillkoren. Detta genom att, i Klarna Checkout, klicka på "Gå till betalning" eller "Slutför köp" beroende på betalsätt. En beskriving av att villkoren i och med detta godkänts framkommer under knappen i Klarna Checkout.

Beställningen anses som klar i och med att dessa köpvillkor godkänns och kunden klickar på Slutför köp eller Gå till betalning. Efter att ha gjort detta nås man av en bekräftelsesida, här bekräftas bokningen, man tilldelas ett ordernummer och en bekräftelse skickas till den mail som angivits. Nås du inte av bekräftelsesidan eller är osäker på om bokningen gått igenom, kontakta oss på kontakt@minupplevelse.se för att få detta bekräftat.

Det är kundens ansvar att i samband med köp lämna korrekta och aktuella uppgifter om leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Detta såväl med att kontrollera att önskat evenemang, datum, platstyp och antal biljetter överensstämmer med beställning. Minupplevelse.se åtar sig rätten att utan vidare underrättelse makulera beställning som inte levererats på grund av att kund inte lämnat fullständiga eller korrekta uppgifter om sig själv.

Minupplevelse.se ersätter eller ansvarar inte för skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar kundens utnyttjande av tjänsten.

Minupplevelse.se är en oberoende biljettagentur som säljer biljetter i andra hand och ansvarar inte för evenemangets innehåll, kvalitet eller genomförande. Vi rekommenderar att priser och tillgänglighet av biljetter jämförs hos arrangör och förstahandsombud.

De parter som ingår i detta avtal är kund som lägger beställningen och Minupplevelse.se. För att ingå avtal med Minupplevelse.se så behöver man vara 18 år fyllda.

 

Garanti

Minupplevelse.se har äkthetsgaranti på samtliga biljetter som sålts via hemsidan. För att garantin skall träda i kraft krävs att biljetterna köpts direkt via Minupplevelse.se och att den medtagits till evenemanget. Vid nekat inträde, meddela kontakt@minupplevelse.se med kontaktuppgifter från personal vid insläppet, namn och mailadress/ telefonnummer behövs för verifikation. Kan det bekräftas att biljetterna inte använts och att kund blivit nekad på grund av falsk, makulerad eller tidigare använd biljett så erhålls full återbetalning. För att äkthetsgarantin skall gälla måste kontakt med Minupplevelse.se ske inom två månader från evenemangets start.

Vi rekommenderar att biljetterna skrivs ut till dagen för evenemanget. Detta underlättar för personal på plats och är generellt säkrare än att visa dem t.ex. i mobilen då tekniska problem förekommer. Vid behov kan Minupplevelse.se skicka biljetterna utskrivna med post på förfrågan av kund. Vid evenemangets start krävs att biljetterna kan visas. Endast referensnummer, ordernummer eller bokningsbekräftelse beviljar ej inträde till evenemanget.

 

Levererad vara

Leverans sker vanligtvis inom 48 timmar via e-post. Rekommenderat brev eller ordinarie post förekommer i vissa fall på förfrågan av kund. Minupplevelse.se levererar endast till e-post eller kundens folkbokförda adress. Alternativa adresser såsom Förmedlingstjänst Skatteverket eller Poste Restante accepteras inte utan kontakt och ömsesidig överenskommelse skriftligen. Biljetterna säljs via Minupplevelse.se i andrahand, tryckt information på biljetten är mellan första kund och förstahandsombudet. Biljetterna är inte personliga och informationen påverkar inte dess giltighet. Vid beställning tilldelas kunden ett ordernummer som gäller vid kontakt med Minupplevelse.se.

Minupplevelse.se ansvarar inte för förlorad eller borttappad biljett. Skulle kund förlora eller tappa bort biljetten så kan de levereras på nytt. För att möjliggöra detta krävs att kontakt tas inom skälig tid.

Vid bokning väljer kund vart de vill sitta genom ett kategorisystem. De kategorier som finns är vanligtvis sittplatsbra sittplats och bästa sittplats och detta är baserat på arenan/ lokalens ordinarie-, bra- och bästa sittplatser. Kunden placeras på de bästa platserna tillgängliga inom vald kategori/ sektion, dvs. så nära scen och mitten som möjligt.

Minupplevelse.se garanterar upp till tre platser i rad, är sällskapet större kan det delas upp i grupper, dock aldrig så att någon hamnar ensam. Undantag till ovanstående finns och kategorin är då markerat singelplatser eller singelbiljetter. Detta innebär att platserna inte är jämte varandra.

Minupplevelse.se rekommenderar att inga tillhörande aktiviteter, ex. boende eller resa bokas förrän biljetterna mottagits och kontrollerats då Minupplevelse.se inte ersätter dessa.

 

Inställt evenemang

Det är kundens ansvar att kontrollera om evenemanget blivit inställt eller flyttat. Minupplevelse.se informerar vanligtvis de kunder som berörs vid ett sådant tillfälle.

Minupplevelse.se ersätter inte eventuellt tillkommande kostnader, t.ex. resa eller boende i samband med evenemanget.

Vid ett inställt evenemang då kund har rätt till återbetalning erhåller kund face-value beloppet, förstahandombudets pris, av biljetterna. Kvarstående summa utgör service- och administrationsavgift samt marknadsföringskostnader som förloras vid biljett som inte utnyttjas.

 

Ångerrätt

Beställd biljett återlöses eller bytes ej. Oavsett om kund valt att betala direkt via bank eller faktura så anses köpet klart efter att ordern placerats.

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte på biljettköp som är bindande oavsett biljettyp. Ångerrätt finns inte på evenemangsbiljetter i Sverige och samtliga beställningar gjorda på Minupplevelse.se är bindande.

Undantaget till detta är om kund till sin bokning lägger till vårt avbeställningsskydd, läs mer om detta under rubriken med samma namn.

 

Avbeställningsskydd

Nedan villkor gäller fr.o.m. 4/4-2022.

Skulle något oförutsägbart hända inför evenemanget ni bokat så kan det vara tryggt att ha vårt avbokningsskydd. Detta är en frivillig tjänst som kan läggas till i din beställning.

Nedan följer information om när avbokningsskyddet gäller, då det inte gäller, samt generella regler.

 • Avbokningsskyddet gäller vid akut sjukdom eller allvarlig skada som hindrar dig eller nära anhörig från att närvara på evenemanget. En nära anhörig är make/maka, barn, syskon eller förälder. Akut sjukdom eller allvarlig skada innebär något som kräver läkarbesök, besök till akuten eller sjukhusvistelse.
 • Exempel på omständigheter som täcks av avbokningsskyddet är: Din egen eller nära anhörigs död, benbrott som förhindrar eller försvårar deltagande, operation på evenemangsdagen eller tätt före som försvårar eller förhindrar deltagande, graviditet om din läkare avråder dig från att närvara på evenemanget för att det kan finnas en risk för dig eller barnet att göra det. Ett tilläggsvillkor för graviditet är att du inte var gravid då biljetterna bokades, oavsett din vetskap om detta.
 • Exempel på omständigheter som INTE täcks av avbokningsskyddet är: Magsjuka, mild Covid-19, migrän, feber eller andra sjukdomar som är av den karaktär att det generellt inte krävs läkarvård.

Övriga generella regler för avbokningsskyddet:

 • Omständigheten får inte vara kännbar för er innan bokningstillfället, det ska alltså inträffat efter att bokningen gjorts.
 • Avbokning skall ske senast 7 dagar innan evenemanget äger rum. Detta görs via mail till kontakt@minupplevelse.se
 • Avbokningsskydd måste köpas till på alla biljetter, detta sker automatiskt då du klickar i rutan för avbokningsskydd.
 • Avbokningsskydd kan inte köpas till i efterhand.
 • Kostnaden för avbokningsskydd och serviceavgift betalas ej tillbaka vid godkänd avbokning.
 • Läkarintyg skall alltid finnas.

 

Force Majeure

I fall då arrangemanget inte kan genomföras, eller att kunden inte kan närvara, på grund av ett oförutsett hinder, som skäligen inte kunde förväntas ha räknats med vid den tidpunkt som avtalet ingicks och vars följder som skäligen inte kunde undvikas eller övervinnas, så är Minupplevelse.se fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Detta beror helt på arrangörens ställning till en sådan eventuell händelse och Minupplevelse.se anpassar sig efter deras beslut.

 

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
 • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
 • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

 

Integritetspolicy

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Integritetspolicy

 

Bolagsinformation

HALTEA AB

559155-3283

Slottsbacken 8

111 30 Stockholm

Tel: 08- 677 87 00 (10.00 - 12.00)