Integritetspolicy

Integritetspolicy för HALTEA AB (webbplatsen Minupplevelse.se) 

 

 

 

Minupplevelse.se (nedan "vi", "oss", "vår" eller "Minupplevelse.se") har som målsättning att du som kund ska kunna känna dig säker på att uppgifter som behandlas hos oss respekteras och används på ett korrekt sätt, något vi värderar högt och tar seriöst. 

Behandlingen av dina uppgifter används i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR och vi ser till att uppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst.

I fall då ytterligare uppgifter behandlas och mer specifik information krävs så ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna policy för det aktuella fallet.

Skulle det uppstå frågor om kring vårt hanterande av din integritet, kontakta oss då genom uppgifterna du finner längst ned.

 

Vilken information som behandlas

Vi behandlar all information som du anger på webbsidan eller på annat sätt förmedlar till oss, t.ex. via e-post- eller telefonkontakt. Detta är personlig information som kan användas för att identifiera dig så som för- och efternamn, e-postdress, telefonnummer. Vid kortköp behandlar vi även dina kortuppgifter och det finns även ett val att lämna personnummer och ett företags organisationsnummer.

Vi samlar automatiskt upp information från andra källor, viss information om den enhet du använder, vilken IP-adress den har och vilken som är den överlämnande sidan, alltså hur du kommit till Minupplevelse.se.

 

På vilket sätt informationen används

Uppgifter och information du lämnar till oss används för att förbättra din upplevelse och tillgodose dina önskemål.

Dina personliga uppgifter behandlas i avsett ändamål, dvs. för att utföra administriva tjänster samt fullfölja ett avtal, leverera bokningsbekräftelse, biljett och faktura. Detta görs via e-post och vanlig post.

Personnummer krävs för att få tillgång till faktura- och delbetalning och även för att komplettera eller uppgradera en beställning. 

Telefonnummer och e-postdress används även för kommunikation. Viktig information angående beställningen skickas vanligtvis via sms såväl som e-post. Ditt telefonnummer kan användas för att efter betalning med Swish, återbetala pengar med samma medel vid t.ex. ett inställt evenemang.  Minupplevelse.se åtar sig rätten att, under en kort period efter misslyckad betalning vid beställningstillfället, kontakta kund för att hjälpa denne slutföra beställningen. Vid tillfälle då kund inte vill slutföra beställningen så makuleras ordern och ingen vidare kontakt tas. Uppgifterna sparas då inte vidare.

Den automatiska information som lämnas hjälper oss förhindra bedrägeri,för vår och för din säkerhet. Detta ger oss även information om den överlämnande sidan, detta för att hela tiden uppdatera och förbättra webbsidan.

Informationen behandlas så länge det är nödvändigt om du inte avsäger dig tjänsten. Undantaget är om vi enligt lag av måste spara uppgifterna en längre tid, t.ex. för att fullfölja ingått avtal. Ifall någon av de personliga uppgifter vi behandlar om dig skulle vara utdaterade eller inkorrekta kan du kontakta oss så uppdaterar vi dem.

De uppgifter som inte enligt lag kräver att vi sparar dem raderas som standard efter 18 månader då vi beräknat att samtliga avtal med garanti gått ut då. Vid begäran av kund att uppgifterna raderas tidigare kan detta möjliggöras om avtal är slutfört och garanti gått ut.

Ingen känslig information om dig kommer att behandlas om den inte skickas direkt till oss. Känslig information raderas omgående efter slutfört ärende.

 

Cookies

Eller kakor, små textfiler som hämtas och lagras på den enhet du använder. Textfilerna innehåller information avsedd att förbättra din upplevelse på vår webbplats. De identifierar återkommande besökare, spårar och målanpassar användarens intressen.

Kakorna samlas dels in automatiskt då du besöker vår hemsida. Denna information används för att visa oss vad som är mest populärt, vad flest personer sökt på och i vilken stad det ligger i. Vad just du sökt på framkommer inte, det sparas endast som ett anonymt klick.

En kaka används också då du lägger en vara i varukorgen. Om du stänger webbläsaren och öppnar den igen så kommer varan att vara kvar.

Om du inte vill att att kakor accepteras så kan du ställa in din webbläsare så att den inte sparar några kakor alls, du kan också välja att radera redan lagrade kakor. Om du väljer att inte acceptera kakor så kan funktioner på webbplatsen komma att inte fungera eller bara delvis fungera.

 

Vem som kan ta del av din information

Vi delar uppgifter om dig till våra betalpartner, Klarna. Dina uppgifter kommer inte att delas till dem om du inte tillåter det.

Ibland behövs personliga uppgifter för att boka och garantera beviljat inträde till ett evenemang. I dessa fall förmedlar vi dina uppgifter till arrangören av evenemanget. Information om vilka uppgifter som delas står alltid under detaljer på evenemangssidan, oftast är det namn och telefonnummer men det kan även vara adress och mailadress. Detta är en trygghetsåtgärd för dig och oss som gör det möjligt för arrangören att direkt kontakta dig vid akuta fall som inte hinner gå genom oss. Namn och kontaktuppgift kan även tilldelas arrangörer för att hjälpa oss i ett ärende gällande er bokning.

Vi kan, till övriga parter så som annonserare, dela uppgifter om antal besökare på vår webbsida. Detta exempelvis för att demonstrera vilket som är det populäraste evenemanget eller hur många som hittat till webbplatsen från en överlämnande sida. Google är ett exempel på ett företag som tar del av denna typ av data. Du kan läsa mer om hur Google hanterar din personliga data här: Google’s Privacy & Terms site

Säkerhet

Vi vill att du känner dig trygg när du besöker vår hemsida och utnyttjar våra tjänster och vi arbetar ständigt med att möjliggöra det.

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder vi anser lämpliga administrativt, tekniskt och fysiskt för att skydda den information vi behandlar. Endast personal med särskild behörighet har tillgång till personlig information och de har endast tillåtelse att använda denna för särskilda ändamål. Vi använder oss av brandväggar och system som upptäcker inkräktare för att hjälpa förebygga obehöriga personer från att få tillgång till eller använda dina uppgifter i skadligt ändamål.

 

Externa länkar

Vår integritetspolicy gäller inte på sidor som länkats från denna webbsida. Vi rekommenderar att du läser och förstår villkor och sekretessavtal som finns på dessa sidor innan du ingår något avtal eller uppger personlig information.

 

Kontakt

 

Har du frågor eller funderingar angående denna policy, kontakta oss på kontakt@minupplevelese.se så återkommer vi så snart som möjligt.